سفارش بده تحویل بگیر
هر دستبندی که توی ذهنتون هست رو ما براتون خیلی سریع آماده میکنیم.

حتی اگه دستبندی موجود نبود از این قسمت سفارش بدین براتون میسازیم .
همکارای ما باهاتون تماس میگیرن و توضیحات کلی  رو ازتون میگیرن .