24,000تومان 14,000تومان

انواع دستبندهای دوستی یادگار دوران کهن و اعصار گذشته است. روزهایی که تنوع و گوناگونی هدیه ها به مانند امروزه نبوده و در نهایت سادگی و عشق این دستبندها را به عزیزترین دوستان خود هدیه می دادند و بابت وجود و حضور آن ها قدردان و شکر گذار بودند.

در انبار موجود نمی باشد