6,000تومان

دستبند دوستی از زمان های قدیم در میان قبایل سرخ پوست آمریکایی به عنوان نماد دوستی به کار می رفت و این روزها نیز طرفداران فراوانی دارد.

2 در انبار