6,500تومان

تمام گره هایی که بر تار و پود دستبندهای دوستی زده می شود با عشق و محبتی که در وجود هنرمندان بافنده ی این دستبندها موج می زند بافته می شود.

1 در انبار