4,500تومان

دستبند دوستی نماد عشق و صلح و آشتی است و معمولاً بهترین دوستان آن را به همدیگر هدیه می دهند و به این طریق از وجود هم تشکر می کنند.

1 در انبار