6,500تومان

دستبند دوستی از زمان های قدیم تاکنون، میان دوستان ناب و حقیقی، پیام عشق و محبت را انتقال داده است و پیوند میان آن ها را بسیار محکم نموده است.

2 در انبار